Održana sjednica Općinskog vijeća

Održana sjednica Općinskog vijeća

Na VI. sjednici Općinskog vijeća usvojena je odluka o dodjeli stipendija u iznosu od 400 kuna za 13 studenata s područja Općine Kula Norinska za akademsku godinu 2017/2018.

Usvojena je i Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kula Norinska. Odluka je usklađena s novim zakonskim odredbama koje su jedinice lokalne samouprave dužne ugraditi u svoj sustav gospodarenja otpadom do 1. studenog 2018. godine. Odvoz otpada ubuduće će se naplaćivati po volumenu spremnika za različite vrste otpada i po broju pražnjenja istih. Uz posude za razdvajanje otpada na kućnom pragu (mješoviti, biorazgradivi otpad i papir), predviđeni su i spremnici za reciklabilni otpad (plastika, staklo, metal) na javnim gradskim površinama.

Jedna od točki dnevnog reda bila je i usklađivanje Statuta Općine Kula Norinska s novim Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi.Skip to content