POS MOGUĆ I U OPĆINI KULA NORINSKA

POS MOGUĆ I U OPĆINI KULA NORINSKA

Agencija za promet nekretnina u suradnji s Općinom Kula Norinska , provodi anketu o zainteresiranosti za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području općine Kula Norinska. Svrha ankete je utvrditi najbolji način poticanja stanovnika koji imaju neriješen stambeni status, da svoje stambeno pitanje rješavaju upravo na području općine Kula Norinska.

Građani zainteresirani za takvu gradnju mogu se javiti u prostorije Općine Kula Norinska do 31. 12. 2011. godine ili izravno Agenciji za promet nekretnina. Također građani mogu posjetiti internet stranice Agencije klikom na link APN-a.

Također možete klikom na link Opcina-Kula-Norinska-ANKETA-POS1-1 preuzeti anketni listić u kojem ćete vidjeti razne opcije za pomoć u rješavanju svog stambenog pitanja.Skip to content