OBAVIJEST ZA PRIJAVU ŠTETA

OBAVIJEST ZA PRIJAVU ŠTETA

Općina Kula Norinska daje sljedeću

O B A V I J E S T

Osobe koje su pretrpjele štetu uslijed sniježnog nevremena u periodu za koje je proglašena elementarna nepogoda, mogu na obrascu koji se nalazi na linku OBRAZAC-EN-P-2012-snijeg predati svoje prijave na adresi:

Općina Kula Norinska, Kula Norinska, Rujnička 1

svakim radnim danom do 02. ožujka 2012. godine u vremenu od 08-12 sati.

Za prijavu štete na poljoprivrednim površinama potreban je zapisnik o upotrebi zemljišta (ARCOD)Skip to content