POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA JAVNA PRIZNANJA

POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA JAVNA PRIZNANJA

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KULA NORINSKA

Odbor za javna priznanja

Klasa:061-01/15-01/01

Urbroj:2148/02-15-1

Kula Norinska, 18.svibnja  2015.g.

Odbor za javna priznanja Općine Kula Norinska na temelju članka 3.  Odluke o javnim priznanjima Općine Kula Norinska („Neretvanski glasnik“ br: 03/03),  objavljuje

P  O  Z  I  V

za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih

priznanja Općine Kula Norinska

Odbor za javna priznanja Općinskog vijeća Općine Kula Norinska  pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja Općine Kula Norinska, koja se dodjeljuju povodom Blagdana Gospe Karmelske- Dan Općine Kula Norinska 16.srpnja 2015.  godine.

Javna priznanja se mogu dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, koje su svojim radom doprinijeli promicanju ugleda Općine Kula Norinska.

Javna priznanja Općine Kula Norinska su:

I.     Proglašenje počasnim građaninom Općine Kula Norinska

Počasnim građaninom Općine Kula Norinska može se proglasiti

građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem  ili postupcima znatno pridonio promicanju i ugleda  Općine Kula Norinska.

Proglašenje počasnim građaninom javno je priznanje koje se iskazuje u obliku plakete.

II.           Nagrada Općine Kula Norinska

Nagrada Općine Kula Norinska dodjeljuje se za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju i to: pojedincima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama, na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva, u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 3.000,00 kuna.

Kandidate za dodjelu javnih priznanja Općine Kula Norinska mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela Općine Kula Norinska.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku. Prijedloge mogu  dati: najmanje 1/3 vijećnika  Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća Općine Kula Norinska ( osim Povjerenstva za javna priznanja ) te ovlaštena  tijela pravnih osoba i udruga građana

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju sadržavati: podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice), iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kula Norinska, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice), životopis kandidata za fizičku osobu (do jedne stranice), vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže i pisanu suglasnost kandidata.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

Općina Kula Norinska,

Općinsko vijeće,Odbor za dodjelu javnih priznanja,

Rujnička 1, 20341 Kula Norinska.

Rok za predlaganje kandidata je 16. lipnja 2015. godine

Predsjednik Odbora

Hrvoje Vučković, v.r.Skip to content