POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – MJESNI DOM PODRUJNICA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – MJESNI DOM PODRUJNICA

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2148/02-17-1 od 22. ožujka 2017. godine i Zahtjeva za pripremu i početak postupka jednostavne nabave  (Klasa: 360-01/17-01/02, Urbroj: 2148/02-17-1 od 8. svibnja 2017.), načelnik Općine Kula Norinska objavljuje:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA SANACIJU MJESNOG DOMA U PODRUJNICI

Procijenjena vrijednost radova iznosi 160.000,00 kuna bez PDV-a

Dokumentacija za nadmetanje nalazi se u prilogu, a sve ostale informacije se mogu dobiti na broj: 693-527

Poziv na dostavu ponude Mjesni dom Podrujnica

Troskovnik Mjesni dom PodrujnicaSkip to content