KAMERA UŽIVO

Kamera uživo Krvavac 1

Kamera uživo Krvavac 2

 

JAVNA I EDUKACIJSKA TRIBINA ZA PROJEKT „UČIMO GOSPODARITI OTPADOM”

JAVNA I EDUKACIJSKA TRIBINA ZA PROJEKT „UČIMO GOSPODARITI OTPADOM”

Općina Kula Norinska će u četvrtak, 25.10.2018. godine održati javnu i edukacijsku tribinu u sklopu predstavljanja projekta „Učimo gospodariti otpadom!“ u prostorijama Općine Kula Norinska, Rujnička ulica 1, 20341 Kula Norinska, s početkom u 17 sati. Predavači na tribini će biti predstavnici Grada Metkovića, nositelja projektnih aktivnosti i  Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce koji će održati predavanje na temu održivog gospodarenja otpadom.

Na javnoj tribini će biti riječ o edukativnim aktivnostima koje će se provoditi na na području Grada Metkovića i Kule Norinske u školama i vrtićima na temu održivog gospodarenja otpadom.

Projekt „Učimo gospodariti otpadom!“ se financira iz Europskog kohezijskog fonda, u sklopu provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Tribina-Ucimo_gospodariti_otpadom (pdf)Skip to content