NOVE MJERE JAVNIH RADOVA

NOVE MJERE JAVNIH RADOVA

Pozivamo sve zainteresirane, nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda za zapošljavanje s područja Općine Kula Norinska da se jave do 1. prosinca 2017.  u prostorije općine za rad u sklopu  mjere javnih radova jedinstvenoga programa na sanaciji posljedica od požara i poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava, koje će se provesti u suradnji s nadležnim Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava.

Radi se o javnim radovima za razdoblje jesen/zima 2017./2018., kojima se u dolini Neretve nastoji zaposliti 250 dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba s invaliditetom, osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlađih osobe, i to :

 • hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
 • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
 • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Trajanje mjere može biti 6 mjeseci (puno radno vrijeme), te  9 mjeseci (6 mjeseci rada u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom uz obvezno uključivanje u obrazovanje).

Program se provodi u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom, općinama i gradovima kao nositeljima te nadležnim institucijama, kao što su Vatrogasna zajednica DNŽ, JVP, DVD-ovi, Hrvatske šume, Hrvatske vode i MUP.

Programom mogu biti obuhvaćeni sljedeći poslovi:

 • čišćenje drveća i niskog raslinja,
 • saniranje divljih odlagališta otpada,
 • održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama,
 • održavanje poljskih puteva,
 • pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i puteva,
 • čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge,
 • održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te
 • ostale preventivno – uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara.Skip to content