parlamentarni Tag

U općini Kula Norinska izbori za zastupnike u Hrvatski sabor su prošli regularno, kao i u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najveći postotak izašlih birača u Neretvi bilježi upravo općina Kula Norinska (gotovo 70%). Ovime Kula Norinska nastavlja svoju tradiciju politički najaktivnijeg stanovništva doline Neretve. U gradovima/općinama Metković, Opuzen, Slivno,...

Skip to content